Organisatiestructuur

1) Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Leden van de Algemene Ledenvergadering zijn per 2007 in alfabetische volgorde:

  • Air Liquide B.V.,
  • Air Products Nederland B.V.,
  • Linde Gas Benelux B.V.,
  • Medidis B.V.,
  • Messer Nederland B.V.,
  • Nippon Gases Netherlands B.V.
  • SOL Nederland BV,
  • Westfalen Gassen Nederland BV

2)  Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt in de lopende bestuurstermijn gevormd door de vertegenwoordigers van de leden Air Products B.V. (voorzitter) en Westfalen Gassen Nederland BV (secretaris / penningmeester).

3) Commissies en werkgroepen

De vereniging kent een Commissie VGM/S&P (Veiligheid Gezondheid Milieu en Sites and Plants) en een Commissie Medicinale Gassen. Beide commissies kunnen op tijdelijke basis een of meer werkgroepen instellen.

De Commissie VGM buigt zich over zaken van gemeenschappelijk belang op het gebied van kwaliteit, verpakking, milieu en transport. Deze commissie is een gecombineerde commissie met Sites and Plants die zich bezig houdt met o.a. inspectieregime, Compliance Management, pijpleidingen, in het bijzonder de inspectie- en keuringsregimes van gasleidingen. 

De Commissie Medicinale Gassen is belast met het doorlopen van procedures met het oog de registratie en het op de markt brengen van medicinale gassen als geneesmiddel, vallend onder de nieuwe Geneesmiddelenwet.

 

VFIG - Postbus 443 2260 AK Leidschendam - Telefoon 070 - 337 87 53 - E-mail: info@vfig.nl