• Chemische industrie: gassen voor veilig bedrijf en als grondstof voor de industrie
  Chemische industrie: gassen voor veilig bedrijf en als grondstof voor de industrie
 • Meten is weten:          wij leveren de gassen
  Meten is weten: wij leveren de gassen

Industriële- en medische gassen

Industriële- en medische gassen zijn onlosmakelijk verbonden met de moderne samenleving. Gassen worden toegepast in vele takken van de industrie, de mijnbouw en de offshore, de wetenschap, in de medische sector en de zorgverlening, in de primaire sector en in voedselketens. Van schip tot hamburger en van couveuse tot trein. Fabrikanten van gassen zijn niet alleen leverancier maar vooral ook dienstverleners op het gebied van (het mede ontwikkelen van) toepassingen, delen van kennis, advisering en informatieverstrekking over milieu, veiligheid en deskundig gebruik.

De wereldmarkt voor industriële gassen bedroeg in 2012 ongeveer € 35 miljard. In Europa zijn in dagelijks 55.000 personen werkzaam in deze sector voor ruim 4 miljoen klanten. De gasproductie in Europa bedraagt ongeveer 200.000 ton per dag. De meeste gassen worden door de fabrikanten gemaakt in eigen fabrieken.

Distributie naar de klanten vindt plaats langs een van de vier hoofdvormen van distributie: per pijplijn, in bulk, per on-site generator en in cilinders, afhankelijk van locatie en gebruik. Naast het bovenstaande wordt door de fabrikanten van gassen ook apparatuur verkocht of in lease gegeven aan klanten om eigen specifieke toepassingen te vervaardigen. Op deze wijze worden bij klanten ook complete productie-units (plants) geïnstalleerd voor eigen gebruik of voor de wederverkoop aan derden.

De meest voorkomende industriële gassen zijn Zuurstof (O2), Stikstof (N2), Argon (Ar), Helium (He), Krypton (Kr), Xenon (Xe), Neon (Ne), Waterstof (H2), Koolmonoxide (CO), Kooldioxide (CO2), Lachgas (N2O), Chloor (Cl2), Waterstofchloride (HCl), Zwaveldioxide (SO2), Acetyleen (C2H2), Methaan (CH4) en Propaan (C3H8). In aanvulling hierop worden tal van mengsels van deze en van andere gassen gemaakt voor specifieke toepassingen.

Nieuws

 

Tijdens de huidige coronacrisis hebben de medische gassenfabrikanten/leveranciers wekelijks contact om de beschikbaarheid van medische gassen te bespreken.

Vooralsnog is er geen rede tot zorg; er is voldoende zuurstof beschikbaar.

Ook is er onlangs overleg geweest met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om noodmaatregelen te bespreken mochten die nodig zijn.

Elke leverancier werkt de concrete maatregelen in samenspraak met IGJ verder uit.

Samen werken we er hard voor om ervoor te zorgen dat medische gassen voldoende beschikbaar zijn en blijven.

Secretariaat

Algemeen secretaris:

G. (Guido) van den Broek Humphrey

Tel. 06 30944259

 

 

Secretariaat:  

F. (Femke) Bögels  

 

 

Correspondentieadres:

 
 

e-mail: info@vfig.nl

E-mail: info@vfig.nl